Uchodźca, uchodźczyni

From Refugee Terminology
Revision as of 13:10, 24 June 2022 by KatarzynaZajega (talk | contribs) (→‎Kolokacje)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Termin uchodźca, uchodźczyni ma dwa znaczenia - pierwsze z nich definiuje osobę uciekającą ze swojego kraju pochodzenia przed wojną lub prześladowaniami, a drugie odnosi się do terminu prawnego i oznacza osobę, która otrzymała status uchodźcy (patrz: status uchodźcy).

Ekwiwalenty

refugeeuprchlíkGeflüchtete, Geflüchteterrifugiato/a

Terminy powiązane

Definicja

Uchodźca to osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju.

Źródło: unchr.org

Informacje encyklopedyczne

(...) uchodźca to człowiek, który jak sama nazwa wskazuje, ucieka, ucieka najczęściej z obszaru bezpośrednio ogarniętego działaniami wojennymi.

Źródło: wpolityce.pl

Uchodźca to jest ten człowiek, który ucieka ze swojego kraju z obawy przed prześladowaniami i zagrożeniem życia.

Źródło: dorzeczy.pl

Synonimy i warianty

 • przybysz, przybyszka
 • uciekinier, uciekinierka

Kolokacje

 • fala, napływ, strumień, napór, rzesza uchodźców
 • pomoc dla uchodźców/pomoc uchodźcom
 • wsparcie dla uchodźców
 • uchodźcy z [kraju]
 • przyjmować, otworzyć granice dla uchodźców
 • uchodźcy koczują
 • uchodźcy napływają, przybywają do
 • uchodźcy opuszczają swój kraj
 • uchodźcy osiedlają się
 • uchodźcy przeprawiają się do [Europy]
 • uchodźcy przekraczają granicę
 • uchodźcy szukają azylu

Przykłady

Zgodnie z ustawą po upływie 9 miesięcy uchodźcy, których pobyt uznano za legalny, mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 3 lat.

Źródło: wiadomosci.gazeta.pl

Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny informuje, że organizacja Women on Web oferuje bezpłatne zestawy farmakologiczne do przerwania ciąży uchodźczyniom z Ukrainy w niechcianej ciąży, które są w Polsce.

Źródło: wiadomosci.gazeta.pl

Musimy pamiętać, że uchodźca to nie klasa społeczna, to są ludzie, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej.

Źródło: wysokieobcasy.pl

Natomiast granicę polsko-ukraińską przekroczyło już ponad 2,1 mln przybyszów ze wschodu.

Źródło: https://dorzeczy.pl

Olbrzymią ilość uciekinierów z Syrii - kraju, który oprócz wojny, podobnie ja Irak czy Afganistan zmaga się z terroryzmem - przyjął Liban.

Źródło: https://plus.polskatimes.pl

Uwagi

Terminy migrant, emigrant oraz imigrant w języku polskim często są używane synonimicznie do terminu uchodźca.