Osoba ubiegająca się o azyl

From Refugee Terminology
Jump to navigation Jump to search

Ekwiwalenty

asylum seekeržadatel o azylAsylsuchende, Asylsuchenderrichiedente asilo

Terminy powiązane

Definicja

por. azyl

Informacje encyklopedyczne

W ramach procedur stosowanych w odniesieniu do osób starających się o azyl w państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązywała konwencja dublińska, w myśl której stanowiono, iż wniosek o azyl ma być rozpatrywany przez państwo Unii Europejskiej, do którego uchodźca dotarł w pierwszej kolejności.

Źródło: researchgate.net

Synonimy i warianty

  • osoba starająca się o azyl
  • migrant starający się o azyl

Kolokacje

  • osoba legalnie ubiegająca się o azyl
  • przyjmowanie osób ubiegających się o azyl
  • trudna sytuacja osób ubiegających się o azyl
  • wsparcie i ochrona osób ubiegających się o azyl
  • osoba ubiegająca się o azyl jest traktowana [w jakiś sposób]
  • osoby ubiegające się o azyl rejestruje się
  • mieć kontakt z osobami ubiegającymi się o azyl
  • osoba ubiegająca się o azyl [w kraju]

Przykłady

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał jednak w maju 2020 r., że umieszczanie przez Węgry osób ubiegających się o azyl w strefie tranzytowej na granicy z Serbią bez rozpatrzenia ich sprawy przez sąd jest sprzeczne z prawem unijnym.

źródło: pap.pl

W ubiegłym roku do Grecji dotarło ponad 800 tys. osób starających się o azyl.

Źródło: wpolityce.pl'

Uwagi

Termin mylony z terminami "azylant" i "osoba ubiegająca się o status uchodźcy". Porównaj cytat:

W terminologii międzynarodowej „status uchodźcy” i „azyl” często stosowane są zamiennie. Angielskie określenie na cudzoziemców ubiegających się o ochronę w formie statusu uchodźcy to „asylum seekers”. Z braku równie krótkiego synonimu w języku polskim, w mowie potocznej często mówi się więc o „azylantach” w odniesieniu do osób, które dopiero starają się (albo już uzyskały) ochronę uchodźczą. Drugim powodem jest brak konsekwencji w tłumaczeniu unijnych aktów prawnych odnoszących się do kwestii uchodźczych. W polskiej ustawie o ochronie mówi się na przykład o „kraju pierwszego azylu”, który w istocie jest państwem, w którym cudzoziemiec został wcześniej uznany za uchodźcę (bądź w inny sposób korzysta tam z wystarczającej ochrony). Na koniec warto dodać, że sami cudzoziemcy, zwłaszcza rosyjskojęzyczni, często sami powołują się mylnie na granicy na fakt poszukiwania „azylu”, choć w rzeczywistości liczą na możliwość uzyskania właśnie statusu uchodźcy.

Źródło: https://www.pomocprawna.org/