Žadatel o azyl

From Refugee Terminology
Jump to navigation Jump to search

Ekvivalenty

Asylum seekerAsylsuchende, AsylsuchenderRichiedente asiloOsoba ubiegająca się o azyl

Související termíny

Definice

U.[prchlík] v právu EU se jeví jako žadatel o azyl, resp. mezinárodní ochranu.

Zdroj: Právnický slovník, 3. vydání, 2009: P. Šturma (www.beck-online.cz/)

Encyklopedická informace

Určení právního postavení uprchlíka je založeno na kritériích, podle kterých příslušné vnitrostátní subjekty rozhodují, že poskytnou žadateli o azyl ochranu stanovenou Ženevskou úmluvou.

Zdroj: Právnický slovník, 3. vydání, 2009: P. Šturma (www.beck-online.cz/)

Synonyma a varianty

  • žadatelka o azyl
  • žadatelé o azyl
  • žadatel o mezinárodní ochranu

Kolokace

  • (ne)úspěšný žadatel o azyl
  • přerozdělování žadatelů o azyl
  • přijímání žadatelů o azyl

Příklady

Loni Německo deportovalo zhruba 26 000 neúspěšných žadatelů o azyl, což bylo o 2000 méně než v roce 2016.

Zdroj: www.seznam.cz

Některé státy využily současnou situaci jako záminku k pozastavení přijímání žadatelů o azyl, zatímco jiné zakázaly vývoz zdravotnického materiálu.

Zdroj: Omezení volného pohybu v Schengenském prostoru a jeho dopady na uprchlíky (www.beck-online.cz)

ČR a další země byly v roce 2015 na úrovni ministrů vnitra přehlasovány při rozhodování o jednorázovém mechanismu přebírání žadatelů o azyl z Itálie a Řecka.

Zdroj: www.denik.cz

Poznámka

Často se vyskytuje v plurálové formě (žadatelé o azyl).