Země původu

From Refugee Terminology
Jump to navigation Jump to search

Ekvivalenty

Country of originHerkunftslandPaese di origineKraj pochodzenia

Související termíny

Definice

Země původu - země, jejímž je žadatel o udělení mezinárodní ochrany státním příslušníkem. V případě, že jde o osobu bez státní příslušnosti, je to stát jejího posledního trvalého bydliště. Tím se rozumí stát, kde osoba bez státního občanství před vstupem na naše území pobývala a vytvořila si k tomuto státu vazby trvalejší povahy;

Zdroj: Slovníček pojmů - Aktuální informace o migraci (mvcr.cz)

Encyklopedická informace

Jednotlivec, který neměl žádný důvod bát se pronásledování při opouštění své země původu, se může později při pobytu v cizině stát "uprchlíkem na místě".

Zdroj: https://eur-lex.europa.eu

Uprchlíci tak například nesmějí být vráceni do země původu, zatímco ekonomičtí migranti ano.

Zdroj: EU a Turecko v kontextu migrační krize 2015-2016

Kolokace

  • vrátit do země původu
  • situace v zemi původu

Příklady

Smluvní státy se zavazují dodržovat ustanovení této úmluvy vůči uprchlíkům bez rozlišování rasy, náboženství nebo země původu.

Zdroj: Normativní texty/208-1993-Sb.pdf

Překážka vycestování se naopak vztahuje k objektivním hrozbám po případném návratu žadatele o azyl do země původu, tedy k částečně jiným skutečnostem nastávajícím v odlišném čase.

Zdroj: Normativní texty/2-Azs-216-2004-60-www-nssoud-cz.pdf

Konkrétně se tak jedná o skutečnost, že se nachází mimo zemi svého původu, nemůže nebo není ochotna se do této země původu vrátit nebo požívat její ochranu, nemůže se vrátit do země původu kvůli pronásledování nebo opodstatněnému strachu z pronásledování a současně se obává pronásledování z pěti taxativně vyjmenovaných důvodů.

Zdroj: Normativní texty/P-5-2005-s-467.pdf