Bezpečná země původu

From Refugee Terminology
Jump to navigation Jump to search

Ekvivalenty

Safe country of originSicheres HerkunftslandPaese di origine sicuroBezpieczny kraj pochodzenia

Související termíny

Definice

Za bezpečnou zemi původu by bylo možné označit zemi, kde na základě uplatňování práva v demokratickém systému a za běžných politických okolností nedochází k pronásledování ani riziku vážné újmy.

Zdroj: Normativní texty 2/Reforma Společného evropského azylového systému.pdf

[...] obecně je za bezpečnou zemi původu možné označit zemi s demokratickým systémem, kde nedochází k pronásledování a neexistuje zde hrozba vážné újmy ze stanovených důvodů.

Zdroj: Normativní texty 2/Reforma Společného evropského azylového systému.pdf

Encyklopedická informace

To i nyní znamená, že na základě pojmů bezpečné třetí země a první země azylu je žádost prohlášena za nepřípustnou, zatímco bezpečná země původu je důvodem pro zrychlené posouzení žádosti a její případné zamítnutí.

Zdroj: Normativní texty 2/Reforma Společného evropského azylového systému.pdf

Kolokace

  • označit za bezpečnou zemi původu
  • seznam bezpečných zemí původu

Příklady

Členský stát, kde byla žádost podána, by před určením příslušného členského státu nově také ve zrychleném řízení musel, nikoli pouze mohl (jak je tomu nyní) ověřit, zda žadatel nepřichází z tzv. bezpečné země původu či nepředstavuje bezpečnostní riziko.

Zdroj: Normativní texty 2/Reforma Společného evropského azylového systému.pdf

Skutečnost, že osoba pochází z bezpečné země původu nebo přichází z bezpečné třetí země totiž neznamená automatické vyloučení cizince z azylové procedury, znamená pouze její zrychlení.

Zdroj: Normativní texty/325-1999-Dz.pdf

Poznámka

Antonymum "nebezpečná země původu" se nepoužívá.