Azyl (CZ)

From Refugee Terminology
Jump to navigation Jump to search

Ekvivalenty

AsylumAsylAsiloAzyl (PL)

Související termíny

Definice

Azyl znamená, přinejmenším, základní ochranu – tj. zákaz násilného vrácení (refoulement) na hranice oblasti, kde by svoboda či život uprchlíka mohly být ohroženy – na dočasné období s možností zůstat v hostitelské zemi do doby, než bude nalezeno řešení mimo tuto zemi.

Source: https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/uscr/iv-us-553-06#

Encyklopedická informace

Nejčastěji chtějí azyl získat občané Ukrajiny, kteří tvoří zhruba třetinu žadatelů.

Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1966951-zadatelu-o-azyl-v-cr-pribylo-jen-mirne-cizincu-z-muslimskych-zemi-je-vyrazna-mensina

Zákon o azylu užívá označení azylant pro osobu, která požívá mezinárodní ochrany ve formě azylu, stát tedy uznává její postavení uprchlíka.

Zdroj: /5-Azs-189-2015-127-Sbírka-rozhodnutí-Nejvyššího-správního-soudu.pdf

Obecné pravidlo stanoví, že azyl nelze udělit cizinci, který požívá ochrany nebo podpory od jiných orgánů nebo odborných organizací OSN než ÚNHCR.

Zdroj: https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqhfpxg4s7gzpxgxzsgmza&groupIndex=0&rowIndex=0

Synonyma a varianty

  • mezinárodní ochrana
  • pobyt
  • útočiště

Kolokace

  • žadatel o azyl
  • udělení azylu
  • žádost o azyl
  • právo na azyl

Příklady

Podle Wieseho si už 50 tisíc žadatelů o azyl našlo pracovní uplatnění.

Zdroj: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/uprchlici-jsou-kvalifikovanejsi-nez-jsme-cekali-pochvaluje-si-nemecky-urad-40014868

Předpokladem udělení azylu za účelem sloučení rodiny partnerovi azylanta je trvání partnerství před udělením azylu azylantovi.

Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-325

My Lékaři bez hranic jsme přesvědčeni o tom, že by každý, kdo utíká před válkou, měl mít právo na azyl a vůbec na to, aby mohl začít azylové řízení.

Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/uprchlici-znovu-prijdou-jde-jim-o-zivot-varuje-lekarka-bez-hranic-3561