Mezinárodní ochrana

From Refugee Terminology
Jump to navigation Jump to search

Ekvivalenty

International protectionInternationaler SchutzProtezione internazionaleOchrona międzynarodowa

Související termíny

  • azyl (je typ) mezinárodní ochrany
  • mezinárodní ochrana (se poskytuje) uprchlíkům

Definice

Žádostí o udělení mezinárodní ochrany je projev vůle cizince podle věty první, na základě jehož obsahu se lze důvodně domnívat, že došlo k podstatné změně okolností vztahujících se k jeho možnému pronásledování nebo hrozbě vážné újmy.

Zdroj: Důvodová zpráva k návrhu zákona o azylu a o změně zákona č. , o Policii České 283/1991 Sb. republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) (http://www.beck-online.cz)

Encyklopedická informace

Udělení mezinárodní ochrany totiž předchází podrobné a dlouhé šetření.

Zdroj: [1]https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1021493-valka-zene-ukrajince-do-ceska-pocet-zadosti-o-azyl-roste

Členský stát může rovněž stanovit, že status mezinárodní ochrany ze zákona zaniká, pokud se osoba požívající mezinárodní ochrany stala státním příslušníkem tohoto členského státu.

Zdroj: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/32/EU (http://www.beck-online.cz)

Synonyma a varianty

  • mezinárodní pomoc

Kolokace

  • udělení mezinárodní ochrany
  • status mezinárodní ochrany
  • poskytování mezinárodní ochrany

Příklady

Udělení mezinárodní ochrany totiž předchází podrobné a dlouhé šetření.

Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1021493-valka-zene-ukrajince-do-ceska-pocet-zadosti-o-azyl-roste

Členské státy zajistí, aby rozhodnutí příslušného orgánu o odnětí statusu mezinárodní ochrany bylo sděleno písemně.

Zdroj: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/32/EU (http://www.beck-online.cz)