Ochrona międzynarodowa

From Refugee Terminology
Jump to navigation Jump to search

Ekwiwalenty

international protectionmezinárodní ochranaInternationaler Schutzprotezione internazionale

Terminy powiązane

Definicja

"[O]chrona międzynarodowa" oznacza status uchodźcy lub status osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej (...)"

Źródło: eur-lex.europa.eu

Informacje encyklopedyczne

Przesłuchanie dotyczące merytorycznej treści wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej przeprowadzane jest przez personel organu rozstrzygającego.

Źródło: eur-lex.europa.eu

Przy ocenie zasadności wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, kluczowym aspektem jest bezpieczeństwo wnioskodawcy w jego kraju pochodzenia.

Źródło: eur-lex.europa.eu

(...) [K]ażdy ma prawo ubiegać się ochronę międzynarodową, nawet jeżeli przekroczył granicę nielegalnie.

Źródło: oko.press

Kolokacje

  • beneficjent ochrony międzynarodowej
  • udzielenie ochrony międzynarodowej
  • cofnięcie ochrony międzynarodowej
  • ubiegać się, składać wniosek o ochronę międzynarodową
  • prosić o ochronę międzynarodową
  • być objętym ochroną międzynarodową

Przykłady

Osoby objęte ochroną międzynarodową mogą na własny wniosek korzystać z indywidualnego programu integracji i przez rok uczyć się języka.

Źródło: oko.press

Państwo członkowskie może również postanowić, że ochrona międzynarodowa ustaje z mocy prawa w przypadku, gdy beneficjent ochrony międzynarodowej uzyskał obywatelstwo tego państwa członkowskiego.

Źródło: eur-lex.europa.eu