Ochrona uzupełniająca

From Refugee Terminology
Jump to navigation Jump to search

Ekwiwalenty

subsidiary protectiondoplňková ochranasubsidiärer Schutzprotezione sussidiaria

Terminy powiązane

Definicja

OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA to forma ochrony, dla ludzi którym odmówiono nadania statusu uchodźcy, lecz którzy w przypadku powrotu do kraju pochodzenia będą realnie narażeni na ryzyko doznania poważnej krzywdy poprzez:

  1. orzeczenie kary śmierci lub egzekucję;
  2. tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie;
  3. poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia, wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji wewnętrznego lub międzynarodowego konfliktu zbrojnego.

źródło: oko.press za sip.lex.pl

Kolokacje

  • beneficjenci ochrony uzupełniającej
  • osoba potrzebująca ochrony uzupełniającej
  • udzielenie ochrony uzupełniającej
  • otrzymać ochronę uzupełniającą
  • korzystać z ochrony uzupełniającej
  • być pozbawionym ochrony uzupełniającej

Przykłady

Decyzja o nadaniu cudzoziemcowi statusu uchodźcy albo udzieleniu ochrony uzupełniającej wygasa z mocy prawa z dniem nabycia przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego.

źródło: sip.lex.pl

W 2015 roku, 348 osób uzyskało status uchodźcy, 167 ochronę uzupełniającą a 122 – zgodę na pobyt tolerowany.

źródło: library.fes.de