Doplňková ochrana

From Refugee Terminology
Jump to navigation Jump to search

Ekvivalenty

Subsidiary protectionsubsidiärer SchutzProtezione sussidiariaOchrona uzupełniająca

Související termíny

Definice

Kvalifikační směrnice ("KvalS") zavádí v rámci mezinárodní ochrany vedle postavení uprchlíka i status "doplňkové ochrany ", kterou obdrží zejména ten, komu v případě návratu hrozí trest smrti, mučení, jiné nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, dále ten, kdo by se návratem do vlasti ocitl ve vážném ohrožení života nebo lidské důstojnosti v situacích mezinárodního nebo vnitřního ozbrojeného konfliktu.

Zdroj: Jana, Odehnalová: Právo na azyl jako subjektivní právo (www.beck-online.cz)

Encyklopedická informace

Podle ustanovení § 53a odst. 1 nyní platného znění zákona o azylu "Ministerstvo udělí osobě požívající doplňkové ochrany oprávnění k pobytu na území na dobu, po kterou jí hrozí vážná újma podle § 14a, nejméně však na 1 rok, a na tuto dobu jí vydá průkaz oprávnění k pobytu, jehož náležitosti stanoví § 60a.

Zdroj: Č. 17 K právu na azyl (www.beck-online.cz)

Doplňková ochrana se poskytuje v případech, kdy někteří cizinci nemají důvody pro udělení azylu (tj. azylu i statusu uprchlíka), nemohou však být vráceni do země svého původu z jiných důvodů.

Zdroj: Vliv migrace na mezinárodní bezpečnost a na bezpečnost české republiky (www.aspi.cz)

Kolokace

  • udělit doplňkovou ochranu
  • člověk požívající doplňkovou ochranu
  • prodloužení doplňkové ochrany
  • odnětí doplňkové ochrany
  • požádat o doplňkovou ochranu

Příklady

O azyl či doplňkovou ochranu v Česku jich požádalo 152, ostatní mají v ČR jinou formu pobytu.

Zdroj: www.ct24.cz

Předpokladem udělení doplňkové ochrany za účelem sloučení rodiny partnerovi osoby požívající doplňkové ochrany je trvání partnerství před udělením doplňkové ochrany cizinci.

Zdroj: www.beck-onlne.cz