Osoba bez státní příslušnosti

From Refugee Terminology
Jump to navigation Jump to search

Ekvivalenty

Stateless personStaatenlose, StaatenloserApolideBezpaństwowiec

Související termíny

Definice

Výraz "osoba bez státní příslušnosti" označuje osobu, kterou žádný stát podle svých právních předpisů nepovažuje za svého občana.

Source: https://www.unhcr.org

Encyklopedická informace

Mezinárodněprávní úprava právního postavení osob bez státní příslušnosti se řídí Úmluvou z roku 1954. [...] Cílem Úmluvy z roku 1954 je zakotvit mezinárodní ochranu pro osoby bez státní příslušnosti, které nejsou zároveň uprchlíky.

Zdroj: https://www.ochrance.cz

Kolokace

  • přiznání statusu osoby bez státní příslušnosti
  • uznaná osoba bez státní příslušnosti

Příklady

UNHCR doporučuje udělit uznaným osobám bez státní příslušnosti pobytové oprávnění s minimální dobou platnosti pobytu v délce dvou let, preferovaná doba platnosti je však pět let.

Zdroj: https://www.refworld.org

Ministerstvo vnitra tak mělo dle Nejvyššího správního soudu v řízení o přiznání statusu osoby bez státní příslušnosti postupovat podle zákona o azylu.

Zdroj: https://eso.ochrance.cz