Postavení uprchlíka

From Refugee Terminology
Jump to navigation Jump to search

Ekvivalenty

Refugee statusFlüchtlingsstatusStatus di rifugiatoStatus uchodźcy

Související termíny

Definice

O postavení uprchlíka žádají osoby při překročení státní hranice státu, kam uprchly, a v praxi států se uplatňuje zásada, že uprchlík nebude odmítnut na hranici, když by tím byl ohrožen jeho život nebo svoboda.

Zdroj: Vliv migrace na mezinárodní bezpečnost a na bezpečnost české republiky (https://info.aspi.cz)

Encyklopedická informace

Právní postavení uprchlíků v mezinárodním právu upravuje Úmluva o postavení uprchlíků z roku 1951.

Zdroj: Vliv migrace na mezinárodní bezpečnost a na bezpečnost české republiky (https://info.aspi.cz)

Synonyma a varianty

  • status uprchlíka

Kolokace

  • právní postavení uprchlíka
  • přiznat postavení uprchlíka
  • přiznání postavení uprchlíka
  • získání postavení uprchlíka

Příklady

V březnu 2010 požádal M. Lounani belgické úřady o přiznání postavení uprchlíka.

Zdroj: Soudní dvůr EU: Podmínky pro vyloučení z postavení uprchlíka (www.beck-online.cz)

Příručka dále zdůrazňuje, že neexistuje obecné pravidlo pokud jde o to, jaké kumulativní důvody mohou být základem platného nároku na právní postavení uprchlíka.

Zdroj: Pojem „pronásledování“ v Ženevské úmluvě o uprchlících z roku 1951 (www.beck-online.cz)

Poznámka

Toto heslo popisuje další význam hesla “uprchlík”.