Ženevská úmluva

From Refugee Terminology
Jump to navigation Jump to search

Ekvivalenty

Geneva ConventionGenfer KonventionenConvenzione di GinevraKonwencja genewska

Související termíny

Definice

Ženevská úmluva a protokol jsou základem mezinárodního právního režimu na ochranu uprchlíků.

Zdroj: Azyl: postavení „light“ uprchlíka; pojem „bezpečnost státu“; zvlášť závažný zločin (http://www.beck-online.cz)

Encyklopedická informace

Ze všech principů obsažených v Úmluvě je nejvýznamnější princip non-refoulement, podle něhož uprchlík nemůže být vrácen do státu, kde by mu hrozilo mučení či nelidské a ponižující zacházení.

Zdroj: NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD K VÝKLADU ČL. 31 ÚMLUVY O PRÁVNÍM POSTAVENÍ UPRCHLÍKŮ A ZÁKONU O POBYTU CIZINCŮ (http://www.beck-online.cz)

Synonyma a varianty

  • Úmluva

Kolokace

  • Ženevská úmluva se nevtahuje na
  • ve smyslu Ženevské úmluvy
  • ustanovení Úmluvy

Příklady

Oddíl A definuje podmínky, které musí cizinec splnit, aby byl považován za "uprchlíka" ve smyslu Ženevské úmluvy z roku 1951.

Zdroj: SOUDNÍ DVŮR – BOLBOL: K VYLOUČENÍ TZV. „PALESTINSKÝCH UPRCHLÍKŮ“ Z PŮSOBNOSTI ÚMLUVY O PRÁVNÍM POSTAVENÍ UPRCHLÍKŮ (http://www.beck-online.cz)

Smluvní státy se zavazují spolupracovat s úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) při výkonu jeho funkcí, povinnosti dohlížet na aplikaci ustanovení Úmluvy.

Zdroj: Právnický slovník, 3. vydání, 2009: P. Šturma (http://www.beck-online.cz)