Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców

From Refugee Terminology
Jump to navigation Jump to search

Ekwiwalenty

UNHCR (UN Refugee Agency)Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíkyHohes Flüchtlingskommissariat der Vereinten NationenAgenzia ONU per i Rifugiati

Terminy powiązane

Definicja

UNHCR – Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (United Nations High Commissioner for Refugees) – organizacja międzynarodowa powołana do życia 14 grudnia 1950 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Głównym zadaniem UNHCR jest prowadzenie i koordynacja działań międzynarodowych na rzecz ochrony uchodźców, a celem – ochrona praw i dobrobytu uchodźców.

Źródło: http://uchodzcy.info/

Informacje encyklopedyczne

Przedstawicielstwo UNHCR w Polsce mieści się w Warszawie i funkcjonuje według warunków określonych w Umowie pomiędzy Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej statusu prawnego, immunitetów i przywilejów Wysokiego Komisarza i jego personelu w Rzeczypospolitej Polskiej z 1992 r.

Źródło: https://www.unhcr.org/pl/

Synonimy i warianty

  • UNHCR
  • urząd Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców
  • biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców
  • Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców (synonim tekstowy; metonimia)
  • Wysoki Komisariat ONZ ds. Uchodźców

Kolokacje

  • UNHCR szacuje, ocenia
  • UNHCR publikuje, informuje, sugeruje, wyjaśnia, ostrzega

Przykłady

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR, The United Nations High Commissioner for Refugees) nadało sytuacji związanej z uchodźcami z Ukrainy status poziomu zagrożenia 3 ("level 3 emergency") - czyli najwyższy.

Źródło: https://konkret24.tvn24.pl/

Jak wynika z danych urzędu Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), od początku bieżącego roku do 27 stycznia do Grecji napłynęło prawie 50 tysięcy 700 uchodźców i migrantów.

Źródło: https://wiadomosci.gazeta.pl/

Wysoki Komisariat ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) podkreśla, że choć liczba uchodźców od blisko ćwierćwiecza nie była tak niska, to jednak nie oznacza to, że świat stał się bezpieczniejszy.

Źródło: https://wiadomosci.gazeta.pl/

Uwagi

Definicja i informacje encyklopedyczne pochodzą spoza korpusu.