Zasada non-refoulement

From Refugee Terminology
Jump to navigation Jump to search

Ekwiwalenty

non-refoulementprincip nenavraceníGrundsatz der Nichtzurückweisungprincipio di non respingimento

Terminy powiązane

Definicja

Zgodnie z zasadą non-refoulement, państwa nie mogą dopuszczać się deportacji przybyłych osób na tereny innych jednostek państwowych, na których groziłoby im prześladowanie.

Źródło: researchgate.net

Informacje encyklopedyczne

Zasada non-refoulement stanowi główny element systemu praw podstawowych UE, co znajduje potwierdzenie w przepisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 78 ust. 1) a także w art. 18 i 19 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Źródło: oko.press

Kolokacje

  • naruszać zasadę non-refoulement
  • przestrzegać zasady non-refoulement

Przykłady

Wypychając migrantów Polska narusza zatem zasadę non-refoulement, zapisaną nie tylko w Konwencji Genewskiej z 1951 roku, ale również - jednocześnie - w prawie unijnym (...).

Źródło: oko.press

Eksperci nie mają wątpliwości, że ustawa wywózkowa narusza wprost postanowienia Konwencji Genewskiej i obowiązujące nas prawo międzynarodowe, a w szczególności zasadę non-refoulement obowiązującą w UE.

Źródło: oko.press

Państwa członkowskie zapewniają, aby taka osoba [wnioskująca o azyl] nie została wydalona z naruszeniem zasady non-refoulement.

Źródło: eur-lex.europa.eu

Uwagi

Refoulement należy wymawiać z francuska jako /rəˈfuːlmɒ̃/.