Kraj pochodzenia

From Refugee Terminology
Jump to navigation Jump to search

Ekwiwalenty

country of originzemě původuHerkunftslandpaese di origine

Terminy powiązane

Definicja

(...) "kraj pochodzenia" oznacza państwo(-a), którego(-ych) obywatelstwo posiada dana osoba, a w przypadku bezpaństwowców – państwo dawnego miejsca zwykłego pobytu.

Źródło: https://eur-lex.europa.eu

Informacje encyklopedyczne

Należy jednak pamiętać, że zdecydowana większość uchodźców, niezależnie od regionu świata, ucieka do państw bezpośrednio sąsiadujących z ich krajem pochodzenia.

Źródło: https://www.researchgate.net

Art.  18.  [Przesłanki nadania statusu uchodźcy istniejące na części terytorium kraju pochodzenia]

1.Jeżeli na części terytorium kraju pochodzenia nie zachodzą okoliczności uzasadniające obawę cudzoziemca przed prześladowaniem lub doznaniem poważnej krzywdy i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że cudzoziemiec będzie mógł bezpiecznie i legalnie przemieścić się na tę część terytorium i zamieszkać na niej, uznaje się, że nie istnieje uzasadniona obawa przed prześladowaniem lub rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy w kraju pochodzenia.

2.Przy ocenie, czy sytuacja na części terytorium kraju pochodzenia jest zgodna z ust. 1, bierze się pod uwagę okoliczności dominujące na tej części terytorium kraju oraz osobiste uwarunkowania cudzoziemca.

Źródło: https://sip.lex.pl

W okresie styczeń–wrzesień 2015 r. najważniejszymi krajami pochodzenia migrantów docierających drogą morską do Włoch, a więc użytkowników największego, środkowo-śródziemnomorskiego szlaku, były Erytrea (prawie 36 tys.), Nigeria (prawie 18 tys.), Somalia (10 tys.), Sudan (ponad 8 tys.) i Syria (7 tys.).

Źródło: https://www.researchgate.net

W przeszłości kraje szczególnie dotknięte długotrwałym bezrobociem stały się krajami pochodzenia, zarówno w przypadku przemytu migrantów, jak i handlu ludźmi do krajów bardziej zamożnych.

Źródło: http://cejsh.icm.edu.pl

Po kilku miesiącach lub latach, niektórych [uchodźców i migrantów] deportuje się do krajów pochodzenia.

Źródło: https://oko.press

(...) zdaniem [ministra Müllera] "klucz do rozwiązania kryzysu uchodźczego leży w krajach pochodzenia. Polityka rozwojowa zapobiega przyczynom uchodźstwa i stwarza perspektywy mieszkańcom. (...)

Źródło: https://pressto.amu.edu.pl

Nastawienia wobec uchodźców pozostają jednak zróżnicowane ze względu na ich kraj pochodzenia.

Źródło: https://www.ceeol.com

Synonimy i warianty

 • państwo pochodzenia
 • ojczyzna

Kolokacje

 • terytorium kraju pochodzenia
 • deportacja do kraju pochodzenia
 • sytuacja w kraju pochodzenia
 • powrót (dobrowolny) do kraju pochodzenia
 • opuszczenie kraju pochodzenia
 • prześladowanie w kraju pochodzenia
 • opuścić kraj pochodzenia
 • wrócić do kraju pochodzenia
 • odesłać do kraju pochodzenia

Przykłady

Ci, którzy nie zasługują na status uchodźcy w UE, powinni być sprawnie odsyłani do krajów pochodzenia.

Źródło: https://wpolityce.pl

Badanie wykazało, że tylko co piąty mieszkaniec Niemiec uważa, że migranci, którym odmówiono azylu, zostaną zgodnie z przepisami deportowani do kraju pochodzenia.

Źródło: https://dorzeczy.pl

Wewnętrzna ochrona przed prześladowaniem lub poważną krzywdą powinna być faktycznie dostępna wnioskodawcy w części terytorium kraju jego pochodzenia, do której może on bezpiecznie i legalnie pojechać i uzyskać wstęp oraz w której, jak można zasadnie zakładać, może się on osiedlić.

Źródło: https://eur-lex.europa.eu

Warto dodać, że uchodźcy w świetle prawa należy się pomoc innego państwa, stąd nie można go zawrócić do państwa pochodzenia, jeśli już taki status otrzymał.

Źródło: http://cejsh.icm.edu.pl