Kraj tranzytu

From Refugee Terminology
Jump to navigation Jump to search

Ekwiwalenty

country of transittranzitní zeměTransitlandpaese di transito

Terminy powiązane

  • uchodźcy i migranci (przedostają się z kraju pochodzenia do kraju docelowego przez)
  • (jest przeciwieństwem) kraju pochodzenia, kraju przyjmującego, kraju [pierwszego] azylu
  • kraj docelowy (uchodźcy, migranci docierają do niego z)

Synonimy i warianty

  • kraj tranzytowy
  • państwo tranzytu
  • strefa tranzytowa
  • terytorium tranzytu

Kolokacje

  • być krajem tranzytu

Przykłady

W zakresie migracji promowano wszechstronne podejście do zjawiska, począwszy od poszanowania praw człowieka, przez walkę z ubóstwem, współpracę z państwami pochodzenia i tranzytu imigrantów, kończąc na projektach demokratyzacji i zapobieganiu konfliktom.

Źródło: researchgate.net

Z punktu widzenia UE istotne było zwłaszcza doprowadzenie do podpisania umów z krajami, z których pochodziło najwięcej nieregularnych imigrantów w UE lub które były krajami tranzytu w ich drodze do UE.

Źródło: researchgate.net

Dodatkowo (...) pojęcie kryzys migracyjny uwypukla dodatkowo następstwa socjoekonomiczne związane z przepływem osób, dla których Europa nie jest terytorium tranzytu, lecz miejscem docelowym migracji, z którym wiążą wolę pobytu stałego.

Źródło: researchgate.net

Uwagi

Tranzyt migrantów/uchodźców to przejazd migrantów/uchodźców z kraju pochodzenia do miejsca docelowego przez kraj tranzytu.