Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

From Refugee Terminology
Jump to navigation Jump to search

Ekvivalenty

UNHCRHohes Flüchtlingskommissariat der Vereinten NationenAgenzia ONU per i RifugiatiBiuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców

Související termíny

Definice

[Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR)] je speciální orgán v rámci sekretariátu OSN, který od r. 1951 vykonává mezinárodní ochranu uprchlíků na základě Statutu úřadu UNHCR (1950), rezoluce Valného shromáždění OSN, které opakovaně vyzvalo vlády ke spolupráci s Vysokým komisařem.

Source: Právnický slovník, 3. vydání, 2009: P. Šturma. http://www.beck-online.cz

Encyklopedická informace

Globální program UNHCR pro přesídlování uprchlíků, kterým v první zemi azylu nemůže být poskytnuta dostatečná ochrana nebo zajištěno dlouhodobé řešení, je praktickým a účinným nástrojem na ochranu uprchlíků a mechanismem sdílené odpovědnosti.

Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz

Synonyma a varianty

  • UNHCR
  • Vysoký komisariát pro OSN
  • Vysoký komisař OSN pro uprchlíky

Kolokace

  • Program UNHCR pro přesidlovnání uprchlíků
  • Podle doporučení UNHCR

Příklady

Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) by mohlo v příštích deseti dnech dorazit do Maďarsko z Řecka, Makedonie a Srbska asi 42 000 uprchlíků.

Zdroj: https://www.lidovky.cz

[...] Organizace spojených národů pro uprchlíky (dále jen „UNHCR“) UNHCR vítá záměr české vlády zapojit se plně do programu UNHCR pro přesídlování uprchlíků

Zdroj: http://www.beck-online.cz

UNHCR je připraven pomoci při směřování současného úsilí české vlády, tak aby se v České republice vytvořil formálnější a strukturovanější program přesídlování.

Zdroj: https://www.aspi.cz

Poznámka

Častěji užíváno ve formě anglické zkrátky "UNHCR".