Přesídlování, přesídlení

From Refugee Terminology
Jump to navigation Jump to search

Ekvivalenty

RelocationUmsiedlungRicollocazioneRelokacja

Související termíny

Definice

V praxi nejčastěji znamená přesídlování výběr osob a jejich transfer ze státu prvního azylu do třetí země, která je připravena je přijmout, poskytnout jim mezinárodní ochranu a zajistit jim zaprvé ochranu plně v souladu se zásadou non-refoulement (nikdo nemá být vrácen do země, kde mu hrozí perzekuce) zakotvenou v čl. 33 Úmluvy o právním postavení uprchlíků a zadruhé přístup k základním lidským, občanským, politickým, ekonomickým, sociálním a kulturním právům s výhledem na možnost získání občanství dané země.

Zdroj: Změna azylového zákona, [Právní rozhledy 6/2013, s. II] (www.beck-online.cz)

Encyklopedická informace

Na základě ujednání o přesídlování mohou být přesídlovány osoby, kterým byl přiznán status uprchlíka dle mandátu UNHCR podle Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951, jejího Protokolu z roku 1967 a Statutu UNHCR z roku 1950.

Účelem zaváděného institutu vnitřního přesídlení je pomoci státům čelícím zvýšeným migračním tlakům na své azylové systémy.

Zdroj: Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 44/2009 Sb. m. s. (www.beck-online.cz)

Synonyma a varianty

  • přemístění
  • přestěhování
  • přesidlování

Kolokace

  • žádost o přesídlení
  • ujednání o přesídlování
  • program (pro) přesídlování
  • přesídlení/přesídlování uprchlíků

Příklady

Česká republika letos v únoru nabídla přesídlení dvaceti lidí z Řecka a deseti z Itálie.

Zdroj: www.forum24.cz

Shodně se slovenským kolegou Robertem Ficem i s textem závěrečného prohlášení Sobotka zdůraznil, že budoucí dohoda nebude pro ČR znamenat nové přerozdělování či přesídlování uprchlíků.

Zdroj: www.reflex.cz

K nové žádosti o přesídlení jsou připojeny dokumenty dokládající nové skutečnosti rozhodné pro posouzení žádosti.

Zdroj: Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 44/2009 Sb. m. s. (www.beck-online.cz)

Poznámka

Obě varianty hesla mají stejný význam a rozdíl mezi nimi spočívá jen ve vidu. Obě jsou také zhruba stejně frekventované.