Kryzys uchodźczy

From Refugee Terminology
Jump to navigation Jump to search

Ekwiwalenty

refugee crisisuprchlická krizeFlüchtlingskrisecrisi dei rifugiati

Terminy powiązane

Definicja

[...] kryzys uchodźczy [...] przejawia się rosnącą liczbą osób opuszczających kraj pochodzenia lub ostatnie miejsce stałego zamieszkania w poszukiwaniu azylu.

Źródło: www.bazhum.muzhp.pl

[...] zjawisko polegające ma masowym i niekontrolowanym przemieszczaniu się grup ludności z jednego terytorium na inne, której towarzyszy czasowa lub stała zmiana pobytu nie jest zjawiskiem nowym w europejskiej rzeczywistości. Cyklicznie z uwagi na rozwój sytuacji w otoczeniu UE stawała się celem podróży zarówno dla osób poszukujących wsparcia i ochrony przez wojnami i konfliktami, jak i tych poszukujących możliwości poprawy własnej sytuacji materialnej.

Źródło: www.bazhum.muzhp.pl

Informacje encyklopedyczne

W sytuacjach konfliktów poza strefami "permanentnego uchodźstwa" geografia lokalnych kryzysów uchodźczych jest płynna, szlaki przemieszczeń pojawiają się i zanikają zależnie od zmiennej sytuacji.

Źródło: www.researchgate.net

[...] jednym ze sposobów zaradzenia kryzysowi jest tzw. relokacja uchodźców, czyli sprawiedliwy podział określonej liczby uciekinierów pomiędzy kraje unijne.

Źródło: www.pap.pl

Wobec kryzysu uchodźczego współpraca w bezpieczeństwie wewnętrznym jest kluczowym elementem zaraz po prowadzeniu działań mających na celu ustabilizowanie sytuacji w rejonach świata, gdzie mają miejsce konflikty i problemy mogące przyczynić się do wzrostu migracji czy zagrożenia terroryzmem.

Źródło: www.cejsh.icm.edu.pl/

Kolokacje

  • eskalacja kryzysu uchodźczego
  • skala kryzysu uchodźczego
  • powodować, wywołać kryzys uchodźczy
  • przezwyciężyć kryzys uchodźczy
  • rozwiązywać kryzys uchodźczy
  • kryzys migracyjny dotyka [region]
  • kryzys uchodźczy narasta

Przykłady

Obok walki z kryzysem uchodźczym w centrum działań BMZ znajdują się walka z głodem, niedożywieniem, zmiany klimatu oraz tworzenie zrównoważonych łańcuchów dostaw

Źródło: www.cejsh.icm.edu.pl

Postulowano, by Unia Europejska kierowała środki finansowe na pomoc uchodźcom bezpośrednio do miast, a nie do rządów centralnych, bowiem to miasta i regiony, stykające się z problemem na co dzień, szybciej rozwiążą kryzys uchodźczy w Europie niż władze państw.

Źródło: www.cejsh.icm.edu.pl

Pomimo niewielkiej skali napływu cudzoziemców do Polski temat ,,kryzysu uchodźczego" był silnie obecny w polskich mediach w ostatnich miesiącach.

Źródło: www.journals.pan.pl