Azylové řízení

From Refugee Terminology
Jump to navigation Jump to search

Ekvivalenty

Asylum procedureAsylverfahrenProcedura di asiloProcedura azylowa

Související termíny

Definice

[...] řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany [...] o udělení azylu, o udělení, prodloužení nebo neprodloužení doplňkové ochrany, [a] o (ne)udělení mezinárodní ochrany.

Source: https://www.aspi.cz/

Encyklopedická informace

Účastníkem řízení ve věci mezinárodní ochrany se rozumí a) žadatel o udělení mezinárodní ochrany, b) azylant, c) osoba požívající doplňkové ochrany, d) osoba, v jejímž případě se vede řízení o předání do příslušného státu, nebo e) cizinec, o kterém to stanoví [zákon o azylu].

Zdroj: https://www.aspi.cz/

Účastník řízení ve věci mezinárodní ochrany má právo jednat v mateřském jazyce nebo v jazyce, ve kterém je schopen se dorozumět.

Zdroj: https://www.aspi.cz/

Synonyma a varianty

  • Řízení ve věci mezinárodní ochrany

Příklady

Ministr vnitra Christophe Castaner pak oznámil, že Francie zrychlí azylové řízení i deportace odmítnutých žadatelů o azyl.

Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/

Ta stanovila, že za azylové řízení nese zodpovědnost členský stát, který je prvním v rámci Evropské unie, kam žadatel o mezinárodní ochranu dorazí.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/svet/

Poznámka

"Azylové řízení" je běžným výrazem pro "Řízení ve věci mezinárodní ochrany."