Procedura azylowa

From Refugee Terminology
Jump to navigation Jump to search

Ekwiwalenty

asylum procedureazylové řízeníAsylverfahrenprocedura di asilo

Terminy powiązane

Informacje encyklopedyczne

Wniosek o udzielenie azylu zawiera: 1) dane wnioskodawcy i osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie azylu; 2) określenie kraju pochodzenia wnioskodawcy i osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje; 3) określenie istotnych zdarzeń będących przyczyną ubiegania się o azyl.

Źródło: www.isap.sejm.gov.pl

Synonimy i warianty

 • postępowanie o udzielenie azylu
 • postępowanie w sprawie udzielenia azylu
 • procedura udzielenia azylu
 • sprawa o udzielenie azylu

Kolokacje

 • krajowa, unijna procedura azylowa
 • uproszczona procedura azylowa
 • etap procedury azylowej
 • być poddanym procedurze azylowej
 • być objętym procedurą azylową
 • przeprowadzić procedurę azylową, postępowanie o udzielenie azylu
 • uruchamiać procedurę azylową
 • usprawnić, przyspieszyć procedurę azylową
 • wstrzymać procedurę azylową
 • wszcząć procedurę azylową
 • zakończyć procedurę azylową
 • procedura azylowa trwa, toczy się

Przykłady

W dalszym toku postępowania Straż Graniczna przewiozła Afgańczyków do placówki w Narewce, gdzie powinna rozpocząć się procedura azylowa.

Źródło: www.oko.press

Rada Europejska przyjęła program sztokholmski powtarzający zobowiązanie do stworzenia do 2012 r. wspólnej przestrzeni ochrony i solidarności, której podstawę stanowić będą wspólna procedura azylowa i jednolity status osób, którym przyznano ochronę międzynarodową; system opierać się miał na wysokich normach ochrony oraz sprawiedliwych i skutecznych procedurach.

Źródło: www.eur-lex.europa.eu

Postępowania administracyjne w sprawach o nadanie statusu uchodźcy i o udzielenie azylu, wszczęte na podstawie dotychczasowych przepisów toczą się według przepisów niniejszej ustawy.

Źródło: www.isap.sejm.gov.pl

Jednak kiedy IBRiS zapytał o to, czy 'migranci, którzy przekroczyli granice i zwrócili się o ochronę międzynarodową, powinni być automatycznie poddani procedurom azylowym', ponad 60 proc. badanych odpowiedziało twierdząco, przyznając tym samym uchodźcom prawo do ubiegania się o pobyt w Polsce" - czytamy.

Źródło: www.pap.pl

Cudzoziemiec, który składa wniosek o udzielenie azylu, przebywając: 1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany poddać się pobraniu odcisków linii papilarnych i fotografowaniu; 2) za granicą, jest obowiązany dołączyć do wniosku fotografię i po przybyciu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu lub w związku z udzieleniem mu azylu – poddać się pobraniu odcisków linii papilarnych.

Źródło: www.isap.sejm.gov.pl