Ochrona uzupełniająca

From Refugee Terminology
Revision as of 11:54, 24 June 2022 by KamilaTokarz (talk | contribs) (→‎Uwagi)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ekwiwalenty

subsidiary protectiondoplňková ochranasubsidiärer Schutzprotezione sussidiaria

Terminy powiązane

Definicja

OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA to forma ochrony, dla ludzi którym odmówiono nadania statusu uchodźcy, lecz którzy w przypadku powrotu do kraju pochodzenia będą realnie narażeni na ryzyko doznania poważnej krzywdy poprzez:

  1. orzeczenie kary śmierci lub egzekucję;
  2. tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie;
  3. poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia, wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji wewnętrznego lub międzynarodowego konfliktu zbrojnego.

źródło: oko.press za sip.lex.pl

Kolokacje

  • beneficjenci ochrony uzupełniającej
  • osoba potrzebująca ochrony uzupełniającej
  • udzielenie ochrony uzupełniającej
  • otrzymać ochronę uzupełniającą
  • korzystać z ochrony uzupełniającej
  • być pozbawionym ochrony uzupełniającej

Przykłady

Decyzja o nadaniu cudzoziemcowi statusu uchodźcy albo udzieleniu ochrony uzupełniającej wygasa z mocy prawa z dniem nabycia przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego.

źródło: sip.lex.pl

W 2015 roku, 348 osób uzyskało status uchodźcy, 167 ochronę uzupełniającą a 122 – zgodę na pobyt tolerowany.

źródło: library.fes.de