Princip nenavracení

From Refugee Terminology
Revision as of 14:54, 24 June 2022 by JanOliva (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ekvivalenty

Non-refoulementGrundsatz der NichtzurückweisungPrincipio di non respingimentoZasada non-refoulement

Související termíny

Definice

I v současné době musí státy respektovat zásadu non-refoulement, tedy, že uprchlíci nesmějí být navráceni do země, kde jim hrozí pronásledování.

Zdroj: Omezení volného pohybu v Schengenském prostoru a jeho dopady na uprchlíky. www.centrumlidskaprava.cz

Encyklopedická informace

Některé důvody pro udělení doplňkové ochrany v sobě zahrnují princip non-refoulement, který se stal součástí obyčejového mezinárodního práva.

Zdroj: Vliv migrace na mezinárodní bezpečnost a na bezpečnost české republiky www.pravoabezpecnost.cz

Synonyma a varianty

  • non-refoulment
  • zásada nenavracení
  • navracení (zápor)
  • refoulement (zápor)

Kolokace

  • dodržování zásady nenavracení

Příklady

Členské státy zajistí, aby v tomto případě nebyla osoba vyhoštěna v rozporu se zásadou nenavracení.

Zdroj: Směrnice Evropského parlamentu a rady 2013/32/EU (www.beck-online.cz)

Azyl znamená, přinejmenším, základní ochranu – tj. zákaz násilného vrácení (refoulement) na hranice oblasti, kde by svoboda či život uprchlíka mohly být ohroženy – na dočasné období s možností zůstat v hostitelské zemi do doby, než bude nalezeno řešení mimo tuto zemi.

Zdroj: Nález Ústavního soudu, IV. ÚS 553/06 (www.usoud.cz)

Unie vyvíjí společnou politiku týkající se azylu, doplňkové ochrany a dočasné ochrany s cílem poskytnout každému státnímu příslušníkovi třetí země, který potřebuje mezinárodní ochranu, přiměřený status a zajistit dodržování zásady nenavracení

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu, 5 Azs 189/2015-127, (www.nssoud.cz)

Poznámka

Heslo je velmi řídce zastoupeno v korpusu, častější jsou výrazy 'zásada nenavracení' a 'non-refoulement'.