Povolení k pobytu

From Refugee Terminology
Jump to navigation Jump to search

Ekvivalenty

Residence permitAufenthaltstitelPermesso di soggiornoZezwolenie na pobyt

Související termíny

Definice

Průkaz o povolení k pobytu je veřejnou listinou vydávanou azylantovi a osobě požívající doplňkové ochrany.

Source: https://www.zakonyprolidi.cz

Encyklopedická informace

Průkaz o povolení k pobytu se vydává jako samostatný doklad obsahující nosič dat s biometrickými údaji, jimiž jsou údaje o zobrazení obličeje a údaje o otiscích prstů.

Průkaz o povolení k pobytu vydá a jeho platnost prodlužuje ministerstvo.

Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz

Synonyma a varianty

  • průkaz o povolení k pobytu
  • biometrika / biometrická karta

Kolokace

  • průkaz o povolení k pobytu
  • převzetí průkazu o povolení k pobytu
  • vydání povolení k pobytu

Příklady

Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu vydaného azylantovi je 10 let, u azylanta mladšího 15 let je doba platnosti průkazu 5 let.

Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz

Z důvodu azylu mu tento úřad udělil povolení k pobytu na dobu tří let.

Zdroj: JUDIKATURA SDEU. Rozsudek ve věci C 713/17