Deportacja

From Refugee Terminology
Jump to navigation Jump to search

Ekwiwalenty

deportationdeportaceAbschiebungdeportazione

Terminy powiązane

Definicja

(...) pozbywanie się z terytorium kraju migrantów, którym odmówiono wejścia w procedurę azylową.

Źródło: oko.press

Informacje encyklopedyczne

Zgodnie z zasadą non-refoulement, państwa nie mogą dopuszczać się deportacji przybyłych osób na tereny innych jednostek państwowych, na których groziłoby im prześladowanie.

Źródło: researchgate.net

Synonimy i warianty

  • odsyłanie
  • wydalenie

Kolokacje

  • niezwłoczna, przymusowa deportacja
  • deportacja do kraju
  • czekać, oczekiwać na deportację
  • deportacja grozi

Przykłady

W tym czasie jest prowadzone postępowanie w sprawie udzielenia pomocy międzynarodowej, bądź deportacji do kraju pochodzenia.

Źródło: natemat.pl

Cudzoziemcowi, który posiada status uchodźcy lub korzysta z ochrony uzupełniającej, nie można wydać decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani decyzji o wydaleniu, bez pozbawienia tego statusu lub ochrony.

Źródło: arslege.pl

Wzmocniono też politykę readmisji poprzez podpisywanie kolejnych umów w tym 122 obszarze z państwami trzecimi, oraz politykę powrotów i deportacji osób, które uzyskały odmowną decyzję w postępowaniu o udzielenie ochrony.

Źródło: researchgate.net