Azyl (PL)

From Refugee Terminology
Revision as of 10:12, 24 June 2022 by KatarzynaZajega (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ekwiwalenty

asylumazylAsylAsilo

Terminy powiązane

 • (podtypem jest) azyl polityczny, azyl terytorialny, azyl dyplomatyczny
 • (po raz pierwszy otrzymuje się w) kraj pierwszego azylu
 • (wdraża wspólny europejski system azylowy) Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu
 • (rozwija wspólną europejską politykę azylową) Fundusz Azylu, Migracji i Integracji
 • (jest uzyskiwany w drodze) procedury azylowej
 • uchodźca, osoba ubiegająca się o azyl (ubiegają się o)
 • (zapewnia pozwolenie na) pobyt tolerowany
 • (jest narodową alternatywą dla) statusu uchodźcy

Definicja

AZYL to forma ochrony udzielana cudzoziemcom w sytuacji, gdy jest to niezbędne do zapewnienia im bezpieczeństwa oraz gdy przemawia za tym ważny interes Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: https://oko.press

Informacje encyklopedyczne

Wniosek o udzielenie azylu zawiera: 1) dane wnioskodawcy i osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie azylu; 2) określenie kraju pochodzenia wnioskodawcy i osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje; 3) określenie istotnych zdarzeń będących przyczyną ubiegania się o azyl.

Źródło: www.medrxiv.org

[A]zyl to „forma ochrony, która jest instytucją prawa krajowego, nie międzynarodowego. Zasady przyznawania azylu nie opierają się na postanowieniach żadnej międzynarodowej konwencji, ale są regulowane wewnętrznie”. Zgodę na przyznanie azylu wydaje Minister Spraw Zagranicznych RP.

źródło: oko.press

Kolokacje

 • azyl polityczny
 • poszukujący, szukający azylu
 • prawo do azylu
 • podanie, wniosek o azyl
 • szansa na azyl
 • azyl w [Polsce]
 • azyl dla [obywateli EU]
 • prosić, wnioskować o azyl
 • szukać azylu
 • dostać, otrzymać, uzyskać azyl
 • udzielić azylu
 • odmówić azylu
 • występować/wystąpić o azyl

Przykłady

Każdy uchodźca ma prawo ubiegać się o azyl.

Źródło: https://poprawny.pl

Nie ma niczego nielegalnego w ubieganiu się o azyl – wręcz przeciwnie, jest to uniwersalne prawo człowieka.

źródło: oko.press

Według danych zebranych przez włoskich urzędników, niemal wszyscy ubiegający się w tym kraju o azyl to imigranci.

źródło: pch24.pl