Vytlačování migrantů

From Refugee Terminology
Jump to navigation Jump to search

Ekvivalenty

Push-back (EN)Push-back (DE)RespingimentoPushback (PL)

Související termíny

Definice

Pracovníci HRW zevrubně hovořili s devatenácti migranty. Někteří z nich si stěžovali, že byli polskými pohraničníky zatlačeni, někdy i násilně, zpět do Běloruska. Takové vytlačování „porušuje právo na azyl podle evropského práva“, zdůraznilo HRW [...]

Source: https://ct24.ceskatelevize.cz

Synonyma a varianty

  • vytlačování

ura je však v poslední době spojena s mnohými kontroverzemi, včetně svědectví o jejích nelegálních aktivitách - čelí podezření z násilného vytlačování migrantů za hranice.

Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz

„Strana PiS je obviňována z porušování mezinárodního práva, z vytlačování migrantů, včetně dětí, do běloruských lesů bez možnosti požádat o azyl v Polsku,“ konstatoval deník.

Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz

Poznámka

Ve zdrojovém korpusu je tento termín zastoupen pouze třemi výskyty, které pocházejí ze dvou různých novinových článků.

V roce 2021 bylo toto slovní spojení často zmiňováno v souvislosti s migrační krizí na polsko-běloruských hranicích.

Varianta push-back (popř. pushback) není v korpusu doložena, obě tyto varianty naopak můžeme nalézt v polštině, v němčině byl výraz push-back dokonce označen za tzv. paslovo roku 2021 (více viz: https://www.idnes.cz).