Vysídlená osoba

From Refugee Terminology
Revision as of 11:45, 25 June 2022 by EliškaPham (talk | contribs) (→‎Ekvivalenty)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ekvivalenty

Displaced personVertriebene, VertriebenerSfollato/aPrzesiedleniec, przesiedleńczyni

Související termíny

Definice

Na sedmdesát milionů uprchlíků a vysídlených osob po celém světě hledá útočiště v uprchlických táborech, jejichž prostorové a hygienické podmínky často činí z jejich obyvatel nejzranitelnější skupinu pandemie koronaviru.

Zdroj: https://www.humanrightscentre.org/node/1008

Encyklopedická informace

Za vnitřně vysídlené osoby jsou považovány zejména osoby, které v důsledku porušování lidských práv, obecného násilí, probíhajícího konfliktu či ve snaze se mu vyhnout, opustily svůj domov, avšak nepřekročily hranice daného státu.

Zdroj: https://www.centrumlidskaprava.cz/obcanska-valka-v-libyi-nehumanni-podminky-v-detencnich-centrech

Synonyma a varianty

  • přesídlená osoba
  • relokovaná osoba

Kolokace

  • hromadný příliv vysídlených osob
  • vnitřně vysídlené osoby

Příklady

Zda se jedná o hromadný příliv vysídlených osob, určí Rada svým rozhodnutím.

Zdroj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=cellar%3Ac73f3c3d-13b6-4e10-a3ff-472aee1bdfa4

V konečném důsledku schéma povede k přiblížení relokovaných osob ke členskému státu, do kterého míří, na náklady Unie a povzbudí další migraci do EU.

Zdroj: https://www.mvcr.cz/isdoc/docDetail.aspx?docid=21947062&docType=ART

Poznámka

  • Většinou v množném čísle.